дизайн мебелидизайн скамейки "Red ik horse"

Стилизация скамейки под форму коня.

Дизайн лавки "Red ik horse"